Ecce fiat magnificat

Ecce fiat magnificat

A Ecce fiat magnifi E cat,  A ecce  D fiat ma E gnifi E7 cat,
A ecce fiat magnifi E cat,  A amen,  D amen.
E Alel E7 ui A a.

Total views: 338 Views this month: 85